Email Drukuj

Zadania Teatru Rampa na Targówku

 

Teatr Rampa na Targówku stawia sobie za zadanie upowszechnianie kultury poprzez pzygotowywanie i wystawianie dla publiczności muzycznych spektakli teatralnych, zarówno w konwencji komediowej jak i poważnej.

 

Teatr realizuje swoje cele także poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, promocję kultury teatralnej, utrzymywanie aktorskiego zespołu teatralnego oraz kreowanie warunków sprzyjających rozwijaniu twórczości i talentów artystycznych.