Dotacje

 

Dotacja podmiotowa dla Teatru otrzymywana jest za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu M. st. Warszawy